Waarom keuren?

De belangrijkste reden zijn:

    • Investering in veiligheid van medewerkers;
    • Langere levensduur van uw machines;
    • De Arbowet verplicht een periodieke keuring

    Investering in veiligheid

    Machines, werktuigen en gereedschap slijten bij gebruik. Het laten keuren op veiligheid van deze arbeidsmiddelen is dus belangrijk. Niet alleen voor de veiligheid van de gebruiker van het arbeidsmiddel, maar een veiligheidskeuring draagt ook bij aan een verlenging van de levensduur van het arbeidsmiddel. De overheid stelt het keuren dan ook verplicht. Zie een keuring dus als een investering, een investering in mens en machine!

    De voordelen van een periodieke keuring liggen voor de hand:

    • veiliger arbeidsmiddel
    • veiliger in het gebruik
    • langere levensduur van het arbeidsmiddel.

    Arbowet stelt keuring verplicht

    Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is verplicht. In de Arbo-wet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat een verplichte periodieke keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert, mits dit wel door een deskundige keurmeester wordt gedaan. En VA-keur heeft deze deskundigheid in huis. Zodra uw arbeidsmiddel een VA-keur keuring heeft doorlopen, voldoet u dus aan de wet. Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord weer verder. Bij afkeuring moet natuurlijk eerst een reparatie volgen voordat het arbeidsmiddel goedgekeurd kan worden en veilig is.

    Veiligheid voor u en uw medewerkers

    Het nut van een keuring staat dus buiten kijf. Staan bij u de veiligheid van uw medewerkers en de arbeidsmiddelen ook hoog in het vaandel? Investeer dan in een deskundig en betrouwbaar uitgevoerde veiligheidskeuring door een erkend VA-keurbedrijf!

    Hier leest u meer over het keuren van machines, gereedschap en werktuigen volgens VA-keur

fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo