Verbetercheck Machineveiligheid

Op 5xbeter zijn al langer verbeterchecks te vinden zoals voor lasrook en schadelijke stoffen. Vanaf 30 oktober 2012 zijn deze verbeterchecks aangevuld met een check voor machineveiligheid en wel voor de volgende onderdelen: algemene check, boormachine, draaibank en kantbank.

Dertig procent van de ongevallen in de metaalsector is te wijten aan contact met bewegende delen van machines. Een ongeval met een machine heeft vaak grote gevolgen. De Verbetercheck is een handig en gebruiksvriendelijk instrument waarmee een bedrijf risico’s kan inventariseren en minimaliseren. De Verbetercheck biedt ook oplossingen aan en doet aanbevelingen.

Wettelijke eisen

De Inspectie SZW heeft de Verbeterchecks getoetst. Daardoor voldoen de checks aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan veilig en gezond werken met machines. De Verbeterchecks zijn ook inzetbaar bij de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) van een bedrijf. Op een eenvoudige en praktijkgerichte wijze wordt gecheckt:

  •     wat al in orde is om veilig te werken aan de machines
  •     welke situaties onveilig zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden
  •     welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te vergroten
  •     op welke wijze voorlichting en toezicht kan bijdragen tot veilig werken
  •     wat er nodig is om het bewustzijn bij de gebruikers van de machines te vergroten

Op de website 5xbeter kun je meteen de verbetercheck invullen, de folder of toolbox downloaden en informatiepakketten bestellen.

Persoonlijk advies

Voor persoonlijk advies bij het invullen van de Verbeterchecks biedt 5xbeter de ondersteuning van Verbetercoaches aan. De Verbetercoach adviseert ter plekke welke maatregelen een bedrijf kan nemen.
Het bezoek en advies van de Verbetercoach zijn kosteloos voor werkgevers en werknemers in de Metaalbewerking en Metalektro. De Verbetercoaches zijn te bereiken via info@5xbeter.nl en via de Verbeterlijn 0800 555 50 05 (gratis).

Gezamenlijk project

De Verbeterchecks Machineveiligheid zijn onderdeel van‘5xbeter’, een gezamenlijk project van de Koninklijke Metaalunie, Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie voor veilig en gezond werken in de Metaalbewerking en Metalektro.

Dossiers

  • Geen categorieën
fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo