Pleidooi voor de preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft meer aandacht voor het keuren van machines. Op de website Werk & Veiligheid (een portal voor de preventiemedewerker, veiligheidskundige, KAM-coordinator en anderen) staat een achtergrondartikel over het thema Preventie met als titel “Gevaarlijke machines en bewegende delen”. De auteur, Henk Dolleman, bepleit dat bedrijven uitgebreide risicobeoordelingen door een preventiemedewerker opnemen in hun Arbomanagementsysteem.

Hij noemt dit bronaanpak: voorkomen dat risico’s ontstaan. Hij stelt dat er ondanks wet- en regelgeving (zoals Machinerichtlijn en Europese richtlijn Arbeidsmiddelen) veel werknemers nog altijd in aanraking (kunnen) komen met draaiende delen van machines. Bij ontwerp, aanschaf en ingebruikname van een machine, alsmede bij het opstellen, instellen, onderhouden, verhelpen van een storing, verplaatsen en wijzigen ervan, moet telkens een preventiemedewerker met kennis van machineveiligheid nagaan of de machine veilig is voor het feitelijk bedoelde gebruik.

Ook pleit Dolleman ervoor dat deze inspecties in een procedure worden opgenomen: eerst dient de preventiemedewerker geraadpleegd te worden, dan pas gaat men over tot aanschaf of reparatie. Daarnaast zou er een vastgestelde cyclus moeten zijn om de bestaande machines te screenen op gevaarlijke omstandigheden zoals vrijdraaiende delen.

Dossiers

  • Geen categorie├źn
fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo