Meldpunt Ongevallen Machineveiligheid

De FME, ondernemersorganisatie in de technologische industrie, is gestart met een meldpunt ‘Ongevallen machineveiligheid’. Met dit meldpunt wil de FME de komende jaren een beter beeld te krijgen van de meest voorkomende ongevallen en de oorzaken ervan.

Hoewel bijvoorbeeld de Inspectie SZW cijfers verzamelt over ongevallen met en zonder letsel in de metaalbranche en technologische industrie, blijkt dat er toch te weinig specifieke informatie beschikbaar is over ongevallen met vaste machines.

Machineveiligheid is speerpunt

Aanleiding voor het meldpunt is het rapport Arbo & Verzuim 2011 van de FME. In dit rapoort werd geconstateerd dat 27% van de ongevallen met verzuim wordt veroorzaakt door machines. Machineveiligheid is dan ook een speerpunt van het arbobeleid van FME en 5xbeter. Dit jaar is de verbetercheck machineveiligheid gelanceerd (zie 5xbeter.nl). Door lessen te trekken uit de meldingen bij het meldpunt kan men in de gehele branche veiliger gaan werken en het aantal ongevallen met machines laten dalen.

Meld ongevallen en draag bij aan veiliger werken!

FME vraagt u om ongevallen die in 2012 zijn voorgekomen op te geven bij het meldpunt. Dat kan via het meldingsformulier op  preventiemedewerker.fme.nl. Aanmelden is wel verplicht, maar de meldingen worden vertrouwelijk behandeld en samengevoegd op brancheniveau.

Dossiers

  • Geen categorieën
fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo