De keurmeesters

Gediplomeerd VA-keurmeester

De hoge kwaliteit van VA-keur is gegarandeerd, doordat deze keuring alleen uitgevoerd wordt door een specifiek opgeleide keurmeester. Deze werkt bij een VCA en CUVM gecertificeerd Fedecom bedrijf. De VA-keurmeester is gediplomeerd. Afhankelijk van zijn kennis en specialisme heeft hij diverse keurmeesteropleidingen gevolgd. Om de keurbevoegdheid te behouden, volgt de keurmeester voor iedere opleiding eens in de drie jaar een opfristraining.

Keuren met uniforme checklists

Per machinetype hanteert de keurmeester een uniforme checklists met aandacht voor veiligheid, technologie en duurzaamheid. De Technische Commissie van VA-keur ziet toe op de inhoudelijke juistheid en de actualiteit van de checklists.

Lees hier meer over het keuren van arbeidsmiddelen door het VA-keurbedrijf

fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo