Eén ongeval leidt tot grote controle van vijf diensten

In het Jaarverslag Inspectie SZW geeft de Inspectie een praktijkvoorbeeld waarbij een ongeval met een shredder voor het verpulveren van autowrakken heeft geleid tot een grootscheepse controle van het bedrijf door 5 verschillende overheidsdiensten. Dit voorbeeld is illustratief voor de integrale aanpak van de Inspectie SZW op het gebied van ‘Eerlijk werken’, ‘Gezond en veilig werken’ en ‘Werk en inkomen’.

De inspectie onderzoekt meldingen

In 2013 heeft de inspectie ongeveer de helft van de inspectiecapaciteit voor gezond en veilig werken ingezet op basis van meldingen. Daarbij gaat het om:

  • Arbeidsongevallen;
  • Klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden en
  • Signalen van derden zoals andere toezichthouders.

De veiligheid van machines is hierbij één van de belangrijke aspecten

Het voorbeeld van de schrootverwerker uit Den Bosch, laat zien dat een ongeval met een machine grote gevolgen kan hebben voor het bedrijf. De Inspectie vermoedde meer misstanden en schakelde nog 4 overheidsdiensten in. Zij kwamen er onder meer achter dat het bedrijf tanks doorprikte waardoor olie en vervuilde vloeistoffen rechtstreeks in een put stroomden. Grondwater en grond bleken verontreinigd te zijn.

Arbozorg is de plicht van iedere werkgever

De werkgever heeft de plicht te zorgen dat zijn werknemers gezond en veilig werken. Daarvoor is het nodig dat hij inventariseert aan welke gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s zijn werknemers worden blootgesteld en dat hij gerichte maatregelen neemt om de risico’s te beheersen. Op grond van de  resultaten van 2013 heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen in 2014 nog meer in te zetten op de naleving van de arbozorgverplichting. De veiligheid van machines vraagt dus om voordurende aandacht.

Dossiers

  • Geen categorieën
fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo