Keuren landbouwmachines, veilig en duurzaam

keuren landbouwmachines

Schaalvergroting vereist onderhoud van machines en werktuigen

De landbouw is voortdurend op zoek naar een efficiëntere productie. Meestal betekent dit schaalvergroting met grotere en complexere machines die ook steeds grotere afstanden af moeten leggen om breed inzetbaar te zijn. Dat vraagt aandacht voor de veiligheid van de trekker of de landbouwmachine. De risico’s worden immers groter door de grotere afstanden en complexere functies. Denk aan tractoren, hakselaars, eggen, combines en rooimachines, maar ook aan beregeningspompen en ander geavanceerd materieel.

Keuren voor een veilig machinepark

De moderne trekkers en landbouwwerktuigen voldoen af fabriek aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Voor deze machines is het belangrijk om via keuringen aan dat niveau te blijven voldoen. Voor oudere machines en tractoren golden destijds andere eisen. Des te belangrijker is het voor deze voertuigen dat ze periodiek gecontroleerd worden op de minimaal vereiste kwaliteit. VA-keur biedt die zekerheid, zodat uw machine en voertuig veilig en verantwoord op de weg blijven.

fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo