Nu scholen gesloten zijn is veiligheid op het boerenerf extra belangrijk!

Gepubliceerd in Actueel, Geen categorie

Nu scholen gesloten zijn, zullen meer kinderen thuis op het (boeren)erf rondlopen hierdoor is veiligheid extra belangrijk!

Enkele algemene veiligheidstips:
Trek kinderen fel gekleurde kleding aan, maak erfbetreders attent op de aanwezigheid van kinderen, houd de kinderen aan de hand als je naar het werk gaat kijken. En gebruik verder je gezonde verstand. Een paar voorbeelden:
• Zorg er ten allen tijde voor dat uw werkmateriaal veilig en gekeurd is;
• De deksel van de mestput ligt erop en niet ernaast;
• Losse trekkerwielen of – banden staan vastgesjord;
• Balen hooi/stro zijn geen klimtoestel, maar verboden terrein;
• Kasten met gevaarlijke/brandbare stoffen zijn op slot;
• De sleutels van trekkers en machines zijn onbereikbaar voor kinderen;
• Kinderen blijven uit de buurt als er gewerkt wordt met trekkers en bijvoorbeeld een slijptol;
• Kinderen lopen niet op de roosters tussen het vee.
En overschat je kinderen niet. Deze jonge kinderen zijn nog niet in staat om complexe situaties te overzien en adequaat te reageren op gevaar.

Dit sluit aan bij een eerder geplaatst achtergrondsartikel van boerderij.nl. Wilt u meer weten? Lees het gehele artikel hier.

Dossiers

  • Geen categorieën
fedecom
fedecomacademy
ATHlogo
GTHlogo